info@bagit.sk

+421 (0) 915 784 987

Doprava a platba


Druhy dopravy


Jednou z našich priorít je čo najrýchlejšie doručenie tovaru k vám domov. Doprava kuriérom je 6,50 €. Dobierka je spoplatnená sumou 1,20 €. Čiže pri dobierke zaplatíte za dopravu 7,70 €.
 

Spôsoby platby


Platba na dobierku Možnosť zaplatiť v hotovosti pri prevzatí zásielky. Bankový prevod Platba vkladom alebo prevodom na náš bankový účet.

 

Dodacie a platobné podmienky


Spôsob úhrady
Cenu objednaného produktu je možné uhradiť prevodom na bankový účet predávajúceho alebo platbou v hotovosti pri dodaní produktu na dobierku.

Splatnosť kúpnej ceny

Kúpna cena je splatná
    a) do 7 dní od potvrdenia objednávky v prípade platby prevodom na bankový účet predávajúceho,
    b) v deň prebratia produktu kupujúcim v prípade platby pri dodaní produktu na dobierku.

Potvrdenie o zaplatení kúpnej ceny vo forme daňového dokladu (faktúry) je priložené k zásielke. K cenám sa pri uzatváraní objednávky prirátava cena poštovného + balného. Pri dobierke budete platiť za tovar pri jeho prevzatí na pošte, alebo u kuriéra, ostatné formy dodania objednaného tovaru platíte vopred.

Spôsob, miesto a čas dodania

Cena poštovného je jednotná v sume 6,50 Eur.

Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol vo svojej objednávke ako dodaciu adresu. Ak kupujúci neuviedol žiadnu dodaciu adresu, miestom dodania je adresa jeho bydliska, miesta podnikania alebo sídla.

Ak nie je v popise produktu uvedené inak, predávajúci sa zaväzuje dodať produkt kupujúcemu najneskôr

    a) v lehote 30 dní od úhrady kúpnej ceny produktu v prípade platby prevodom na bankový účet predávajúceho
    b) v lehote 30 dní od potvrdenia objednávky v prípade dodania produktu na dobierku
    c) Všetky objednávky prijaté cez internetovú stránku www.bagit.sk považujeme za záväzné. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien. Kupujúci platí cenu, ktorá je uvedená v e-maily, ktorý dostane po potvrdení objednávky. Pre telefonické objednávky platí cena, ktorá je uvedená na stránkach www.bagit.sk v deň objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby a to v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. V takomto prípade bude kupujúci okamžite informovaný.

Storno objednávky

Storno objednávky môžete vykonať do 24 hodín poslaním emailu na kontaktné údaje uvedené na našej stránke.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru, za dodanie správneho tovaru. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou (alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa predávajúceho), za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou spoločnosťou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo u pracovníka kuriérskej služby). Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia Obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke www.bagit.sk.